Strony Akademii Morskiej w Gdyni mogą korzystać z plików cookies. Możesz określić warunki ich przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.

Studia doktoranckie - informacje ogólne

 Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 17.12.2012 Wydział otrzymał pełne prawa akademickie, uzyskując tym samych prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo.

 


Studia doktoranckie w dyscyplinie towaroznawstwo trwają do 4 lat i pozwalają na uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.

Towaroznawstwo jako nauka o jakości obejmuje:

  • badania nad jakością postrzeganą z perspektywy konsumenta,
  • projektowanie jakości uwzględniając punkt widzenia producenta,
  • zarządzanie jakością i ocenę jakości produktów,
  • badania nad zmianami relacji konsument-producent.

Studia doktoranckie na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa są szansą na:

  • realizację badań naukowych i przygotowanie pracy doktorskiej,
  • udział w życiu środowiska naukowego,
  • zdobycie specjalistycznej i aktualnej wiedzy z zakresu towaroznawstwa, pokrewnych dyscyplin techniczno-przyrodniczych oraz ekonomii
  • udział w tworzeniu programu studiów doktoranckich.

Studia doktoranckie realizowane są w bezpłatnej formie stacjonarnej i odpłatnej formie niestacjonarnej. Kandydaci zakwalifikowani na studia stacjonarne mogą otrzymywać stypendium.

Opłata za studia doktoranckie prowadzone w formie niestacjonarnej wynosi 5000zł za każdy rok studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat semestralnych - 2500zł/semestr lub miesięcznych -  500zł/msc.

Pozostałe informacje dot. opłat