Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Usługi Żywieniowe i Dietetyka”

 

Studia Podyplomowe " Usługi Żywieniowe i Dietetyka" trwają dwa semestry lub opcjonalnie dla nauczycieli chcących uzupełnić kwalifikacje zawodowe trzy semestry i obejmują łącznie 244 godziny zajęć dydaktycznych dla dwóch semestrów i 354 godzin dla trzech semestrów. Opłata za semestr wynosi 1800 złotych.

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

  • WARIANT I:    jednorazowo za 2 lub 3 semestry z góry 3600 zł (5400 zł),
  • WARIANT II:   2  lub 3 równe semestralne raty po 1800 zł,
  • WARIANT III:  miesięczny system ratalny po 450 zł.

Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 180 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

Harmonogram zajęć będzie podany na początku lutego. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz złożyć następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • ksero dowodu osobistego,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty 180,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

Konto bankowe Akademii Morskiej w Gdyni:

87 1140 1153 0000 2235 4300 1007

z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe „Usługi Żywieniowe i Dietetyka” - I edycja

Komplet dokumentów należy składać do Dziekanatu WPiT do Pani Ewy Simonyan (58 55-86-606) lub do innego pracownika dziekanatu (budynek główny, I piętro), do 10.02.2018r.

Terminy przyjmowania dokumentów:

Poniedziałek   09:00 - 14:00
Wtorek            09:00 - 14:00
Środa              12:00 - 17:00
Czwartek        nieczynne
Piątek              12:00 - 18:00
Sobota            08:00 - 13:00

Uwaga: w celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Akademii Morskiej w Gdyni.

Studia zostaną uruchomione jeśli zbierze się grupa 20-tu słuchaczy studiów podyplomowych.

Dokumenty do pobrania:

Podmiot udostępniający: 

Biuro Dziekana

Wytworzył informację:

M.Schmidt
06.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
A.Suszek 12.01.2018