Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Logistyka i Transport Międzynarodowy”

Rekrutacja w roku ak. 2017/2018 (semestr zimowy), edycja II

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych. Opłata za semestr wynosi 2400 złotych.

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

 • WARIANT I:            jednorazowo za 2 semestry z góry 4800 zł,
 • WARIANT II:           dwie równe semestralne raty po 2400 zł,
 • WARIANT III:         miesięczny system ratalny po 600 zł.

Pierwszą płatność należy pomniejszyć o 240 zł (opłata dokonana przy procesie rekrutacji). Deklarację sposobu płatności należy złożyć przy procesie rekrutacji.

Harmonogram zajęć będzie podany na początku października. Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedzielę.

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ksero dowodu osobistego,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty 240,- zł.  (10%  opłaty semestralnej).

Konto bankowe Akademii Morskiej w Gdyni:
87 1140 1153 0000 2235 4300 1007
koniecznie z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe „Logistyka i Transport Międzynarodowy” - II edycja

Komplet dokumentów należy składać w Dziekanacie do p. Lidii Behmke (58 5586-606) lub do innego pracownika dziekanatu (budynek główny, I piętro, pokój B122), od 19.06.2017 do 22.09.2017. Dokumenty można składać w godzinach urzędowania Dziekanatu WPiT.

Terminy przyjmowania dokumentów (sierpień):

Pn, Wt, Śr, Czw, Pt    w godz. 8:00-15:00

Terminy przyjmowania dokumentów (czerwiec-lipiec):

 • Poniedziałek   12:00 -17:00
 • Wtorek           nieczynne
 • Środa              12:00-17:00
 • Czwartek        08:00-12:00
 • Piątek             12:00-18:00
 • Sobota            8:00-13:00

Uwaga: w celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Akademii Morskiej w Gdyni.

Studia zostaną uruchomione jeśli zbierze się grupa 15-tu słuchaczy studiów podyplomowych.

Ważne dokumenty do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WPiT

Wytworzył informację:

m.caban
06.07.2017
Wprowadzenie:
M.Schmidt 06.07.2017
Ostatnia modyfikacja:
E.Simonyan 21.08.2017